Frekvenčné spektrum je obmedzený prírodný zdroj. Preto je správa frekvenčného spektra dôležitou činnosťou smerujúcou k optimálnemu využívaniu tohto zdroja.

Výskumný ústav spojov v oblasti frekvenčného manažmentu zabezpečuje a ponúka tieto služby: