Pripravujeme podklady a návrhy pre strategické dokumenty, zákony, vyhlášky, nariadenia a iné legislatívne opatrenia pre elektronické komunikácie. Poskytujeme podporné, konzultačné a poradenské služby pre vrcholové orgány štátnej správy pre elektronické komunikácie a pre oblasť regulácie elektronických komunikácií.

Referenčné riešené rozvojové projekty