VÚS realizuje elektronický zber štatistických údajov, ktorým sa racionalizuje proces zberu štatistických údajov od spravodajských jednotiek:

Elektronický zber údajov (vstup do systému)


Stručný návod na prácu so systémom elektronického zberu štatistických údajov