VÚS ponúka služby spojené s prípravou, spracovaním a schvaľovacím procesom medzinárodných, európskych a národných noriem, vrátane tvorby slovenskej odbornej terminológie elektronických komunikácií.

VÚS, inštitút elektronických komunikácií, ako Národný sekretariát Európskeho inštitútu pre telekomunikačné normy (ETSI) ponúka:

VÚS ponúka komplexné služby pri príprave a spracovaní slovenských technických noriem a predpisov v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb.

VÚS ponúka celú škálu služieb týkajúcich sa zjednotenej slovenskej terminológie v oblasti elektronických komunikácií, ktorú pripravuje a súčasne tým rozvíja a obohacuje slovenský jazyk v súlade so zákonom NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Viac informácií VÚS zverejňuje na svojom portáli technickej normalizácie elektronických komunikácií.